Διαδρομές
Πληροφορίες διαδρομών

Όλες οι διαδρομές έχουν αφετηρία και τερματισμό το ίδιο σημείο εντός της κατασκήνωσης «FREELAND ADVENTURE CAMP».

Ξεκινούν από υψόμετρο 360μ  με υψηλότερο σημείο τα 747μ για τα 23χλμ, τα 600μ για τα 10,5χλμ και τα 490μ. για τα 6χλμ.

Διαδρομή 23χλμ
Το τερέν της απόστασης των 23χλμ έχει ως εξής:
 • 12500μ μονοπάτια,
 • 10500μ δασικοί δρόμοι και
 • 500μ άσφαλτος.

Η σήμανση είναι με μεταλλικά ταμπελάκια με κόκκινα βελάκια κατεύθυνσης, ταινία έργου σε εμφανή σημεία και χιλιομετρικές ενδείξεις.

Στην διαδρομή των 23 χλμ. προβλέπονται 5 σταθμοί τροφοδοσίας :

 • 5 χλμ. νερό
 • 7 χλμ., πλήρης 
 • 10χλμ  πλήρης
 • 16 χλμ. νερό
 • 19 χλμ πλήρης
 • 23 χλμ πλήρης (τερματισμός)

Χάρτης Διαδρομής:

<

Διαδρομή 10,5χλμ
Η μορφολογία του εδάφους στην διαδρομή των10,50χλμ έχει ως εξής:
 • 2500μ δασικοί δρόμοι
 • 500μ άσφαλτος  και
 • 7500μ μονοπάτι.

Η σήμανση κατά μήκος της διαδρομής είναι με μεταλλικά ταμπελάκια, με μπλε βελάκια κατεύθυνσης, ταινία έργου και χιλιομετρική ένδειξη.

Στην διαδρομή των 10 χλμ προβλέπονται 2 σταθμοί τροφοδοσίας:
 • 2,5 χλμ. νερό
 • 7 χλμ  πλήρης
 • 10 χλμ. πλήρης (τερματισμός)

Χάρτης διαδρομής:

Διαδρομή 6χλμ
Στην διαδρομή των 6χλμ η μορφολογία του εδάφους έχει ως εξής:
 • 5000μ δασικοί δρόμοι και
 • 1000μ μονοπάτι.

Η σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι με μεταλλικά ταμπελάκια με κίτρινα βελάκια κατεύθυνσης, ταινία έργου και χιλιομετρική ένδειξη.

Στην διαδρομή των 6 χλμ προβλέπονται 2 σταθμοί τροφοδοσίας:

 • 3 χλμ. νερό
 • 6 χλμ. πλήρης (τερματισμός)